BELEID & VISIE 

Het beleid van NET-LINQ Inspectie & Advies B.V. is er op gericht om als onafhankelijke en onpartijdige organisatie diensten te verlenen waarbij de relatie met de klant en de kwaliteit van de dienst de grootste zorg en aandacht krijgen. NET-LINQ zal zich derhalve verplaatsen in de situatie van de klant waarbij voortdurend terugkoppelingen zullen plaatsvinden met als doel een veilige en bedrijfszekere installatie.

De combinatie van techniek en ervaring betekent dat NET-LINQ u een volledig pakket van professionele diensten aanbiedt waarmee u uw elektrische installatie voor uitval behoedt, technisch up-to-date houdt en aan de nieuwste wettelijke eisen laat voldoen.

  • "Dit alles geeft u de middelen voor een beheersbaar onderhoud van uw elektrische installatie".