doelstelling 

Een goed functionerende bedrijfsvoering is efficiënt, effectief en veilig. Een uitermate belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering is de elektrotechnische installatie.


Inspecties worden uitgevoerd om te onderzoeken of eigenschappen, kenmerken en prestaties van een elektrotechnische installatie aan de gestelde eisen voldoen. Deze eisen hebben betrekking op het optimaal functioneren en het voorkomen van risico's.

Door vervolgacties te koppelen aan een inspectie bestaat de mogelijkheid om over te gaan van momentopname, wat een inspectie eigenlijk is, naar een continue proces. De grote voordelen hiervan zijn beheersbare risico's ten aanzien van veiligheid en een betere betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid van de installatie. Bijkomend voordeel is dat ook de totale kosten ten aanzien van de bedrijfsvoering hierdoor (beter) beheersbaar zijn.