BLIKSEMBEVEILIGING EN 

AARDINGSINSTALLATIES 

BLIKSEM-

BEVEILIGING EN 

AARDINGS-

INSTALLATIES 

Bliksembeveiliging (NEN-EN-IEC 62305)

 

Bliksem is een fascinerend schouwspel, maar kan tegelijkertijd ook meedogenloos zijn. Bliksem is een elektrische ontlading met een hoogst gemeten temperatuur van ca. 30.000 graden Celcius, hetgeen warmer is dan de oppervlakte van de zon. Jaarlijks slaat bliksem gemiddeld 3 keer per vierkante kilometer in. Hierdoor ontstaat ca. 40% van alle branden.

Bliksemschade kan worden voorkomen door het aanbrengen van koperen netwerken op gebouwen. Deze behoren te worden aangelegd en periodiek geïnspecteerd conform de norm NEN-EN-IEC 62305. De inspectie-interval is veelal afhankelijk van het gebouwsoort. Zo is bij een eigen woning een inspectie-interval van 3 tot 5 jaar gebruikelijk terwijl bij een industriele omgeving wordt geadviseerd eens per 1 a 2 jaar te controleren.

 

Steeds vaker wordt in de nieuwbouwfase het ontwerp en uitvoering van een bliksem-beveiligingsinstallatie door adviseurs en/of verzekeraars verplicht. Echter bij bouwkundige aanpassingen wordt de functiecontrole en de waarborging van de beoogde veiligheidsklasse (Lightning Protection Level) van een bliksembeveiligingsinstallatie regelmatig over het hoofd gezien. Hierbij te denken aan bijvoorbeeld het bij plaatsen van een aircobuitenunit tot een volledige dakrenovatie.

 

Overspanningsbeveiliging
Inductieschade ontstaat als overspanning via elektriciteitskabels en telefoonleidingen een gebouw binnenkomt en zo gevoelige apparatuur op een te hoge spanning brengt. Om inductieschade tegen te gaan moet op een aantal niveaus overspanningsbeveiliging worden aangebracht.


Grofbeveiliging 
Hoofdverdeelinrichtingen

Middenbeveiliging
Onderverdeelinrichtingen

Fijnbeveiliging
Bij gevoelige apparatuur

Bij het toepassen van overspanningsbeveiligingen is het essentieel dat deze componenten op elkaar zijn afgestemd en op de juiste wijze en plaats worden geïmplementeerd. Kleine afwijkingen in het ontwerp kan al snel leiden tot gedeeltelijk of zelfs volledig falen van de overspanningsbeveiliging waarbij het optreden van gevaarlijke situaties alsmede ontstaan van schade meer regelmaat dan uitzondering is.

 

Aardingsinstallaties
De essentie van een correct ontworpen aardingsinstallatie wordt bevestigd door de NEN 1010 (Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties) De aarding vormt de basis waarop nagenoeg de gehele NEN 1010 is geschreven. Met betrekking tot aardingsinstallaties wordt in grote lijnen onderscheid gemaakt tussen drie aardingssoorten:

Veiligheidsaarding
Speciaal voor beveiliging van elektrotechnische installaties in het algemeen.

Functionele aarding
Aarding voor beveiliging van zeer gevoelige elektronische apparatuur.

Medische aarding
Veiligheidsaarding uitgebreid met specifieke eisen voor ruimten waar medische handelingen worden verricht.

NET-LINQ Inspectie & Advies heeft de kennis en ervaring voorhanden om een gedegen beoordeling van zowel nieuwe als bestaande bliksembeveiligingsinstallaties en aardingsinstallaties in uitgebreide rapportages te vertalen.