CAD TEKENWERK 

In het ARBO-besluit is een actuele en volledige documentatie van de elektrische installatie verplicht gesteld. Inzake teken- en revisiewerk kan NET-LINQ de volgende diensten verlenen:

  • Omzetten van oude tekeningen naar CAD
  • Verzorgen van nieuw tekenwerk
  • (ook als er geen tekeningen aanwezig zijn)
  • Tekenwerk bij revisies
  • Beheren van CAD-tekeningenbestand.

 

Overeenkomstig de norm NEN 1010 dient een volledige documentatie van een elektrische installatie te bestaan uit:

Installatieschema
Een schematische weergave van de opbouw van de verdelers

Aanzicht verdeler
Het vooraanzicht van de verdeler met coderingen

Vermogensberekening
De vermogens per groep en het totaal aangesloten vermogen

Groepenverklaring
Een omschrijving van de aansluitingen en/of betreffende ruimten van elke groep

Grondschema
Een blokschema dat zo eenvoudig en inzichtelijk mogelijk de opbouw van de verdelers weergeeft

Installatietekening
Een plattegrond die de plaats van onderdelen van een installatie weergeeft 

Naast bovengenoemde verplichte documenten heeft het bezitten van de juiste documenten de volgende voordelen;

  • Ongewenste situaties in aansluitingen en/of belastingen worden zichtbaar
  • Storingen kunnen sneller worden opgespoord en verholpen
  • Uitbreidingen kunnen snel en doeltreffend worden afgestemd op de bestaande installatie