INSPECTIES

Opleveringsinspecties nieuwbouw (NEN 1010-6)

Om geld en tijd te besparen is het van groots belang eventuele tekortkomingen in de installatie vroegtijdig inzichtelijk te hebben. Omdat bij een nieuwbouw-installatie andere informatie nodig is dan bij een bestaande installatie dient er voor aanvang van het totale project een plan worden gemaakt. Dit inspectieplan zal gedurende de totale bouw van een installatie fungeren als draaiboek. De kans om bij oplevering te worden geconfronteerd met onaangename verrassingen wordt hierdoor gereduceerd naar nul. 

Veiligheidsinspecties bestaande installaties (NEN 3140)

Bij een inspectie van een bestaande installatie wordt aan de hand van het tekeningen pakket een inspectieplan opgezet. Uitermate belangrijk in het opzetten van dit inspectieplan is de betrouwbaarheid van de (toegeleverde) tekeningen. Deze vormen namelijk de basis voor het inspectieplan. Middels de gerapporteerde gebreken en aanbevelingen worden knelpunten van de gekeurde installatie inzichtelijk gemaakt. Het invoeren van een hersteltraject zal er in bijdragen dat de installatie op termijn aan de gestelde eisen zal voldoen. Hiermee worden risico's voorkomen en blijft het optimaal functioneren van de installatie gewaarborgd. Thermografie is een uitstekende aanvulling op elektrotechnische veiligheidsinspecties.

Veiligheidsinspecties elektrische arbeidsmiddelen en klimmaterialen

Volgens het ARBO-besluit dient de werkgever er voor zorg te dragen dat elke werknemer veilig kan werken met en aan elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen. Dit houdt eveneens de trappen, ladders en rolsteigers in. Het vaststellen van deze veiligheid is mogelijk middels een keuring conform NEN 3140 en NEN 2484. NET-LINQ bezit voor het inspecteren van arbeidsmiddelen en klimmaterialen eveneens de kennis, middelen en certificering, waarbij de kwaliteit van zowel de inspectie als rapportage hoog in het vaandel staat.

NIEUWS

Herziening NEN 3140 Bedrijfsvoering laagspanningsinstallaties

07 december 2018
Herziening NEN 3140 Bedrijfsvoering laagspanningsinstallaties

De norm voor Bedrijfsvoering van elektrische installaties, laag- en hoogspanning, NEN 3140 en NEN 3840, zijn aangepast. Dit zijn de normen voor het beheer van...

De rol van een Installatieverantwoordelijke bij NEN 3140 inspecties

04 maart 2018
De rol van een Installatieverantwoordelijke bij NEN 3140 inspecties

Er is veel te doen over de juridische gevolgen bij de zogenaamde NEN 3140 inspecties indien men zonder daadwerkelijke installatieverantwoordelijke te werk ging. Daarin wordt...

Net-LinQ stapt over op certificatieregeling SCIOS Scope 8 en 9

01 februari 2018
Net-LinQ stapt over op certificatieregeling SCIOS Scope 8 en 9

De technische regels voor het uitvoeren van periodieke inspecties aan elektrische installaties en arbeidsmiddelen zijn ondergebracht in de certificatieregeling voor inspectie en onderhoud van technische...

ADRESGEGEVENS
NET-LINQ Inspectie & Advies B.V.
KvK Enschede: 52593673

Bezoekadres:
Schouwinksweg 14
7553 VW  HENGELO

Postadres:
Postbus 839
7550 AV  HENGELO

Telefoon: 074 259 23 59
Telefax:   074 259 33 37
E-mail: inspectie@net-linq.nl

logowit.png