NETANALYSES 

Met enige regelmaat komt het voor dat om schijnbaar onverklaarbare redenen automatische beveiligingscomponenten aanspreken, nul-leiders warm of zelfs heet worden, motoren door-branden, lampen irritant knipperen en pc's spontaan opnieuw opstarten.

Het merendeel van deze overlast wordt veroorzaakt door net-spanningproblemen. Doordat netspanningproblemen grote schade aan apparatuur kunnen aanrichten is het van groot belang tijdig te handelen. Door middel van geavanceerde apparatuur kan een netanalyse van de installatie worden gemaakt om zo de omvang alsmede de oorzaak van de netspanningproblemen in kaart te brengen.

Enkele voorbeelden van netspanningproblemen zijn:

Harmonischen 

 

Mogelijke oorzaken zijn het toepassen van niet-lineaire toestellen als:

 • Schakelende voedingen
 • elektronische ballasten van fluorescentielampen,
 • UPS-systemen,
 • frequentieregelaars enz.

Flicker

 

Deze plotse spanningsverschillen worden veroorzaakt door toestellen waarvan het geabsorbeerd vermogen snel wisselt, zoals:

 • wasmachines,
 • vlamboogovens,
 • lasmachines enz.

Korte spanningsdalingen en spanningsonderbrekingen

 

Spanningsdips worden veelal veroorzaakt door:

 • Inschakelen van belastingen met een groot 
 • opstartvermogen,
 • een fout in het laagspanningsnet,
 • een fout bij naburige gebruikers.

Frequentievariaties 

 

Frequentievariaties zijn veelal het gevolg van fouten in aggregaten.

Het toepassen van statische omvormers of UPS-systemen draagt bij in de oplossing van dit probleem.

Kortom: 

Van een eenvoudige verbruiksmeting tot een compleet Power Quality onderzoek conform EN 50160 zal NET-LINQ Inspectie & Advies u in raad en daad bijstaan.