DESKUNDIGHEID

NET-LINQ Inspectie & Advies B.V. werkt geheel conform ISO 9001:2015 en is bovendien door Bureau Veritas gecertificeerd voor het uitvoeren van inspecties conform SCIOS certificatieregeling. SCIOS is uitsluitend gericht op de Nederlandse wet- en regelgeving. 

certificaat-logos-verticaal-2.jpg
De SCIOS-certificatieregeling is erkend door de Nederlandse overheid. De kwaliteit wordt gewaarborgd door erkenning van SCIOS als schemabeheerder door de Raad voor Accreditatie (RvA) en door gespecialiseerde certificatie-instellingen zoals Bureau Veritas. Maatschappelijke verantwoording en duurzaamheid staan centraal bij de ontwikkeling en het gebruik van de SCIOS-certificatieregeling.

In deze regeling zijn tevens eisen opgenomen voor wat betreft verantwoordelijkheden, bevoegdheden, onaf-hankelijkheid en voorbereiding, uitvoering, registratie en rapportage van inspecties. De waarde van het SCIOS certificaat is tweeledig en kan derhalve uiteengezet worden in inspectiebedrijf en beheerder van de elektrische installatie.

De voor NET-LINQ van toepassing zijne deelregelingen betreffen Scope 8 (elektrische installaties) en Scope 9 (elektrische arbeidsmiddelen). Hiervan zijn de kwaliteitseisen vastgelegd in het SCIOS Technisch Document TD12.
Hieronder volgen een aantal (meer)waarden van het genoemde certificaat:

Inspectiebedrijf                                 

  • Objectiviteit bij de uitvoering                    
  • Aantoonbare meerwaarde ten opzichte van niet gecertificeerde bedrijven        
  • Eenduidigheid in (inspectie) afspraken          
  • Door beheersen van afspraken het beperken van risico's       

Installatiebeheerders                               

  • Mogelijkheid van/tot controleerbare uitbesteding               
  • Objectieve beoordeling van de huidige veiligheid
  • Directe signalering van gevaarlijke situaties   
  • Aantoonbaar gedragen ARBO-verantwoordelijk-heid met betrekking tot elektrische veiligheid

Thermografie

Bij thermografisch onderzoek is de juiste interpretatie van de meetgegevens van groots belang. Doordat een kleine interpretatiefout kan leiden tot een onjuist oordeel / advies is het van groots belang dat het onderzoek wordt verricht door een specialist. De metingen en rapportagemethode van het thermografisch onderzoek worden uitgevoerd conform de certificeringeisen van de ASNT (American Society for Non-Destructive Testing) hetgeen kwaliteit en juiste interpretatie van de meetgegevens waarborgt.

NIEUWS

Herziening NEN 3140 Bedrijfsvoering laagspanningsinstallaties

07 december 2018
Herziening NEN 3140 Bedrijfsvoering laagspanningsinstallaties

De norm voor Bedrijfsvoering van elektrische installaties, laag- en hoogspanning, NEN 3140 en NEN 3840, zijn aangepast. Dit zijn de normen voor het beheer van...

De rol van een Installatieverantwoordelijke bij NEN 3140 inspecties

04 maart 2018
De rol van een Installatieverantwoordelijke bij NEN 3140 inspecties

Er is veel te doen over de juridische gevolgen bij de zogenaamde NEN 3140 inspecties indien men zonder daadwerkelijke installatieverantwoordelijke te werk ging. Daarin wordt...

Net-LinQ stapt over op certificatieregeling SCIOS Scope 8 en 9

01 februari 2018
Net-LinQ stapt over op certificatieregeling SCIOS Scope 8 en 9

De technische regels voor het uitvoeren van periodieke inspecties aan elektrische installaties en arbeidsmiddelen zijn ondergebracht in de certificatieregeling voor inspectie en onderhoud van technische...

ADRESGEGEVENS
NET-LINQ Inspectie & Advies B.V.
KvK Enschede: 52593673

Bezoekadres:
Schouwinksweg 14
7553 VW  HENGELO

Postadres:
Postbus 839
7550 AV  HENGELO

Telefoon: 074 259 23 59
Telefax:   074 259 33 37
E-mail: inspectie@net-linq.nl

logowit.png