RAPPORTAGE 

Elke inspectie van NET-LINQ wordt afgerond middels een inspectierapport waarbij de grootste zorg wordt besteed aan leesbaarheid en overzichtelijkheid.  

Diverse onderdelen zoals Plan van Aanpak en Risico Inventarisatie mogen niet ontbreken en worden in elk rapport zorgvuldig opgenomen en toegelicht.


De opbouw van het inspectierapport heeft ongeacht de discipline een gestandaardiseerd karakter waar-door een hoge kwaliteit kan worden gewaarborgt.

Verder zijn in het rapport opgenomen:

  •  Een algemeen oordeel over de installatie,
  •  alle meetresultaten, 
  •  geconstateerde tekortkomingen met priorcode en visualisatie, 
  •  mogelijke oorzaken van de tekortkomingen, 
  •  een advies omtrent maatregelen ter verbetering en ter voorkoming, 
  •  een digitaal bestand welke is voorzien van de complete inspectiegegevens.

Alle gegevens van een inspectierapport worden strikt vertrouwelijk behandeld en derhalve uitsluitend aan de opdrachtgever verstrekt.