RENDEMENT

Elektrische installaties dienen volgens het ARBO-besluit periodiek te worden geïnspecteerd conform NEN 3140. Wanneer deze periodieke inspecties niet worden uitgevoerd kunnen elementaire gegevens zoals veiligheid en de continuïteit van een elektrotechnische installatie niet worden gewaarborgd.


De bevindingen van inspecties welke worden uitgevoerd door NET-LINQ Inspectie & Advies B.V. worden altijd in een uitgebreid inspectierapport vastgelegd. Naast het beschrijven van de actuele staat van de installatie en de eventuele tekortkomingen kan ook advies worden gegeven omtrent preventief onderhoud. Mede hierdoor is het mogelijk een installatie beheersbaar te onderhouden.

Dit geeft u de zekerheid dat de elektrische installatie:

  • Voldoet aan de (nieuwste) wettelijke eisen,
  • veilig en technisch up-to-date is,
  • optimaal zal functioneren,
  • bij zal dragen aan een onverstoord productieproces.